Vereniging

Doelstellingen Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

De Geschiedkundige Vereniging  heeft zich ten doel gesteld:

 • het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van Giessenburg en Schelluinen
 • het verrichten en doen verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie m.b.t. Giessenburg en Schelluinen
 • het aanleggen, beheren of laten beheren van collecties van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen voor zo ver niet strijdig met haar overige doelstellingen
 • het behoud en het beschermen tegen aantasting in de ruimste zin van de karakteristieke historisch gegroeide bebouwing, alsmede van de landschappelijk waarde van het gebied Giessenburg en Schelluinen.

Beleidsplan 2022 - 2025

Om bovenstaande doelstellingen te kunnen blijven realiseren zijn voor eerdergenoemde periode onderstaande beleidsplannen opgesteld:

 • Door regelmatige acties het ledental vergroten
 • Jaarlijks het uitgeven van een verenigingsblad dat 4x per jaar verschijnt.
 • Jaarlijks houden van 7 lezingen. Deze lezingen zijn voor leden maar ook voor overige ge├»nteresseerden. Deze belangstellenden worden bereikt d.m.v. publicaties in regionale bladen.
 • Het exploiteren van museum Het Reghthuys (zie beleidsplan museum)
 • Het hebben van een uitgebreid fotoarchief. Beheren, bewaken, uitbreiden en digitalisering van dit archief. Aan derden informatie geven over historische foto's.
 • Het hebben van een papieren en digitaal archief. Beheren, bewaken en uitbreiden van dit archief. Aan derden informatie geven uit dit archief.
 • Het up to date houden van de website van de vereniging.
 • Het beheren en uitbreiden van een digitaal genealogisch bestand. Ook het beheren en uitbreiden van een uitgebreid papierenbestand is hierbij noodzakelijk.
 • Het beheren van bijzondere textielverzameling
 • Het organiseren van excursie naar cultuur historische plaatsen.
 • Het (mede) uitgeven van boeken m.b.t. de historie van onze dorpen of streek.
 • Op basisscholen van Giessenburg en Schelluinen lesgeven over de cultuurhistorie van de dorpen.
 • De cultuurhistorie doorvertellen tijdens huifkartochten, rondvaarten of in kerken.
 • Het via de media en via de social media promoten van de vereniging
 • Samenwerken met overige historische verenigingen van de gemeente Molenlanden. (HANCA, HCM, OMD)
 • Adviseren aan gemeente, provincie en overige, omtrent behoud van cultuurhistorie en gemeentelijke monumenten.

Beloningsbeleid

De vereniging wordt alleen door vrijwilligers gerund. Er is derhalve geen beloningsbeleid.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Vacatures

Wij zoeken bestuursleden. Onze vereniging is op zoek naar een conservator en een bestuurslid PR en communicatie. Kom jij ons team versterken? Kijk hier voor meer informatie.

Openingstijden:

woensdag- en zaterdagmiddag
13:30 uur tot 17:00 uur
groepen op afspraak

0184 65 28 72
bgg secretariaatgvgs@gmail.com

Boek Schelluinen

Ter gelegenheid van het feit dat Schelluinen 800 jaar bestaat, is door de Geschiedkundige vereniging een jubileumboek uitgegeven. > Lees verder

Fotobank

Duizenden historische foto's van onze dorpen in de Fotobank. Het aantal groeit nog steeds! > Lees verder

Privcay

Privacy reglement